Hotline
0506 495 44 41

Hukuki Danışmanlık

Avukatlar, kişilere hukuki yardım sağlamakla görevlidir. Bu bakımdan bir kamu hizmeti görürler. Bu hukuki yardım; hukuki temsil ve hukuki danışmanlık hizmetlerini kapsar. Ancak avukatlık hizmeti bunlarla da sınırlı değildir. Sözleşme yazımı, dilekçe hazırlama vb. içinde hukuk olan her alanda avukatlık işi vardır.

Bir büyüğümüzün sözünü aktarmak isterim. " İnsanlar işe başlamadan değil de, işleri mahvettikten sonra avukata gelirler. " Sahide uygulamada karşılaştığımız uyuşmazlıkların çoğu başta alınmayan tedbirler nedeniyle çıkar. Taşınmaz satış vaadinin tapuya şerh edilmemesi, taşınmazın üçüncü kişiye devrine, borca ilişkin kıymetli evrak alınmaması borcun ispatının zorlaşmasına neden olur. Oysa daha ticari ilişkiye girişmeden evvel bir avukatın danışmanlığı alınsa, uzun yıllar sürecek yargılamalardan kaçınılmış olunup, hakka hemen kavuşulmasının imkanı sağlanmış olur. Bu nedenle hukuki danışmanlık almanın önemi yadsınamaz derecede büyüktür.

Öte yandan avukattan hizmet almak, yalnız vekaletname çıkartıp davayı takip ettirmek değildir. Sözleşme yazımı, dilekçe hazırlama, uzman görüşü bildirme gibi bir çok profesyonel hizmeti de bu kapsamdadır. Maddi durumu elverişli olmayıp, yalnız profesyonel bir dava dilekçesi yahut cevap dilekçesi talep eden müvekkillerimize de uygun maliyetlerle işbu hizmetleri sağlamaktayız.


loader