Hotline
0506 495 44 41

Ceza Hukuku

Üniversite yıllarımdan başlayarak, hukuk sistemi ve adalet kavramlarının tanımlanması konusu her zaman ilgimizi çekmiştir. Adalet kavramının, yani haklı ile haksızın belirlendiği değerlendirme biçiminin, toplumların yaşadığı coğrafyaya, geçmişten edinilmiş deneyimlere, sosyal ve ekonomik koşullara bağlı olarak, farklı yorumlanması ve değerlendirilmesi mümkündür. Yani bir anlamda “adil olabilmek” şartlara göre değişebilen bir olgudur. Adaletin doğru işleyebilmesi için de, hukuk kurallarının ve sisteminin sağlam temeller üzerine kurulmuş olması büyük önem taşımaktadır. Hukuk sistemi için yapılacak en doğru tanımlamalardan birisi, tıpkı sağlık ya da doğanın dengesi gibi, kaybedilmeden veya bozulmadan, varlığının ve öneminin hissedilmiyor olmasıdır. Hukuk sistemi, kişilerin, toplumların ya da firmaların, varoluşlarıyla ve faaliyet alanlarıyla ilgili, başlarına bir haksızlık geldiğinde varlığını hissettikleri bir olgudur. Dengenin bozulması sonucu ortaya çıkan durum, dava konusunun muhatabı iki taraf için de huzur bozucudur.


loader