Hotline
0506 495 44 41

Avukatlık Hizmeti

Avukat, yargı önünde; gerçek ya da tüzel kişilerin haklarını savunan, hukuk ve yasa işlerinde yol gösterici nitelik taşıyan kişiye verilen mesleki unvandır.Avukatlık mesleği, hukuk öğrenimi görmüş...


loader